Några sista ord

Text och musik: Stina Klintbom                                                               

 

Vi ska alla ligga i jorden igen

vart vi än kommer hamna sen

Vi kan nog aldrig helt förstå

att vi alla den vägen gå

 

Är du fattig eller rik som ett troll

hur du levt spelar ingen roll

Vi ska alla i jorden ligga en gång

och lyssna till sorgesång

 

Så ta vara på den tid du har

medan du ännu lever kvar

Ge din kärlek så ska du kärlek få

Du kan nöjd sluta ögonen då